Generalforsamling

Grundejerforeningen Lundebo
afholder generalforsamling torsdag d. 20. marts kl. 19.00
(Til print)

 1. Valg af dirigent
 2. Beretning
 3. Forlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
 4. Forslag fra bestyrelsen
  Kontingent 500 kr.
 5. Forslag fra medlemmerne
 6. Valg af kasserer
 7. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer (På valg er Erik & Kristian)
 8. Valg af 2 suppleanter til bestyrelsen
 9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
 10. Eventuelt