Fælles græsplæner

Grundejerforeningen ejer det grønne areal i området mellem Tune Parkvej, Lundevej 8 og 16.

Derfor sørger foreningen for vedligeholdelsen af området, altså at græsset bliver slået.

Det er bestemt i lokalplanen for vores område. Planen bestemmer også, at arealerne ikke må bruges til andet.