Bestyrelse

Skriv til bestyrelsen på Mail: bestyrelse@lundebotune.dk

Opdateret februar 2024


Formand
Steen Larsen

Lundevej 8
Tlf.: 40 68 65 59


Kasserer
René Larsen
Lundevej 38
Tlf.: 23 33 10 54


Bestyrelsesmedlem
Erik Jacobsen
Lundevej 26
Tlf.: 20 87 70 22

Bestyrelsesmedlem
Kristian Ornow Winther
Lundevej 22
Tlf.: 72 42 46 22


Bestyrelsesmedlem
Hanne Steinmeier
Lundevej 2
Tlf.: 30 42 99 67

Valgt i to år
Medlemmerne i bestyrelsen vælges forskudt på generalforsamlingen for en periode på to år. Formanden er på valg i ulige år, kasserer i lige år.

Andre valgte:
Øvrige poster besættes for to år ad gangen:

  • Bestyrelsessuppleant: Niels Jørgen Steinmeier (nr. 2).
  • Bestyrelsessuppleant: Søren Johansen (nr. 16).
  • Revisorer: Michael Petersen (nr. 24) og Jesper Frandsen (nr. 48).
  • Revisorsuppleant: Kasper Mikkelsen (nr. 68).