Kontakt

Grundejerforeningen Lundebo

Formand Steen Larsen
Lundevej 8
4030 Tune
Telefon 40 68 65 59

Kasserer René Larsen
Lundevej 38
4030 Tune
Telefon 23 33 10 54

Bank: Sparnord,  kontonr. 9309-2090039051

Årets kontingent 2024 på 500 kr. skal indbetales på foreningens konto senest 30. maj.
Info om betaling udsendes i starten af maj måned.

Webmaster René Larsen
Lundevej 38, Tune
Telefon 23 33 1054
Mail: webmaster@lundebotune.dk