Hækklipning

Hække og træer ud til offentligt skel skal klippes, så alle kan færdes trygt på fortove, cykelstier og veje. Tænk på de forbipasserende, herunder svagtseende, kørestole og barnevogne, der skal kunne færdes på veje og stier uden at støde ind i husejernes forhindringer.
Vær opmærksom på, at der skal være klippet helt ind til skel. Som en tommefingerregel kan man regne med, at bagsiden af elmasterne er skellet. Er der ikke elmaster eller skelpæle, kan man være helt sikker på, at fortovsfliserne ligge på vejarealet og derfor skal være helt frie. Der skal også være klippet ind bag ved brandhanerne, så de til enhver tid er til at betjene.

Husk !

  • at du har ansvaret for hele din hæk, også selvom den står ud til en vej, hvor du ikke selv har direkte adgang.
  • at træer og buske skal være beskåret i en bestemt højde over såvel gang-, cykel- og kørearealer. (Træer og lign. må gerne hænge ud over skellet, blot der er mindst 2,75 m frit over fortov og cykelsti. Der skal være mindst 4 m frit under grene over kørebanen.
  • at vildfarne grene gennem plankeværker samt buske og ukrudt, der gror ud under og igennem plankeværket, også skal fjernes.