Veje og fortove

Greve Kommune har ansvaret for vedligeholdelsen af veje og fortove på vores vej.

Du skal dog selv sørge for at holde fortovet og vejen ren ud for din ejendom.
Det gælder også snerydning.

Greve Kommune holder øje med vejarealerne hvert år på de såkaldte vejbesigtigelser.