Snerydning

Du har selv pligt til at rydde sne og sørge for, at der ikke er glat ud for din ejendom. Fortove skal være ryddet for sne og is mellem kl. 7 om morgenen og kl. 22 om aftenen.

Rydning på vejene
Kommunen har ansvaret for rydning af sne på Lundevej
Du skal dog regne med, at der går lidt tid, før fejemaskinen kommer forbi, da vognmanden også har andre pligter og aftaler.

Det sker, at fejemaskinerne kommer til at kaste sneen ind på dit fortov eller indkørsel. Men selvom du måske allerede har ryddet de steder, har du alligevel pligt til at fjerne sneen endnu engang.

Sikkert på din ejendom
Du skal også sørge for at det er sikkert at færdes omkring dit hus. Så posten, avisbudet, skraldemanden og andre komme sikkert til og fra dit hus og udføre deres arbejde. Kan de ikke det, risikerer du, at de ikke vil udføre deres arbejde hos dig.